Slide3slide1slide2slide2Slide 04Slide 05

Không ngừng giảm, giá dầu xuống thấp nhất trong 3 tháng

Chính phủ Trung Quốc mới cấp phép cho các công ty năng lượng trực tiếp nhập khẩu dầu từ nước ngoài và xuất khẩu xăng...

DRY BULK SHIPPING: IMPROVED FREIGHT RATES DESPITE CONTINUED FLEET GROWTH

Demand: On 10 February 2016, the Baltic Dry Index (BDI) hit 290. At that point, a bulk carrier regardless of its size, age and fuel-efficient qualities earned a time charter average of USD 2,417-2,776 per day.
 
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang
;